Mateřská škola Paraplíčko Želiv

Budova školky

Jsme mateřská škola rodinného typu, umístěna na kraji vesnice v blízkosti přírody. Ve svých činnostech využíváme prvky Montessori pedagogiky a metody prožitkového učení, které se vyznačují spontaneitou, objevností, komunikativnostní, prostorem pro aktivitu a tvořivost, konkrétností a celostností s důrazem na samostatnost dětí. 

Naše mateřská škola se nachází hned vedle Základní školy Želiv, se kterou úzce spolupracujeme. Naši předškoláci do školy docházejí na Klubík pokud o to jejich rodiče stojí. Klubík se zaměřuje na rozvíjení školních dovedností přímo v areálu základní školy, kde se děti seznamují s prostředím jejich budoucího studia a také se svojí budoucí paní učitelkou.

Stravování dětí je podpořeno projektem Skutečně zdravá škola, díky kterému máme jídlo obohaceno zeleninou, ovocem a zdravými potravinami. Děti jsou během stravování vedeny k samostatnosti - nalévají si polévku, pití, určují si množství pečiva, zeleniny a ovoce. Při svačinách mají připravené mističky s pomazánkou, kterou si mohou, ale nemusí vzít. Rozhodují se až po ochutnání malé kostky chleba s danou pomazánkou. 

Děti si po sobě sklízejí použité nádobí, kdy se starají o své zbytky a nepořádek na stole - jsou seznámeny s pojmem recyklace a jsou do tohoto procesu zapojeny také v rámci úklidu na třídě - třídíme papír, plast a směsný odpad.

O děti se stará kvalifikovaný personál v počtu 7 lidí (pět pedagogů a dvě školnice).

Vzděláváme děti zpravidla ve věku 2 - 6 let, dle volné kapacity, která je 50 dětí. Máme 3 třídy, které jsou uzpůsobeny potřebám a věkovým individuálnostem dětí.

Naše vžité tradice a oslavy

Oslavy narozenin i svátků jsou pro nás důležitým obřadem. Každé dítě i zaměstnanec si ve svůj významný den sedne na trůn a zazpíváme mu svátkovou nebo narozeninovou píseň. Při oslavě narozenin máme na hlavě korunu. Po dozpívání písně, přejeme oslavenci a předáváme dárky - vše je zdokumentováno pro vzpomínku.

Zahradní slavnost je vyvrcholení každého školního roku. Tato slavnost probíhá na zahradě mateřské školy. Jako první se na nás přijdou podívat školáci ze ZŠ Želiv. Na premiéru se sejdou rodiče a prarodiče dětí, senioři z pečovatelského domu a široká veřejnost. Všechny děti navštěvující Paraplíčko společně hrají divadelní představení pro publikum. Pro Lvíčata je toto představení závěrečným vystoupením, kterým se loučí s mateřskou školou. Po představení následuje otevřený raut plný dobrot určený pro děti i návštěvníky.

Pasování předškoláků - pokud nám počasí přeje, probíhá tato akce na zahradě MŠ. Na tuto akci je pozván pan ředitel ze ZŠ Želiv a budoucí paní učitelka prvňáčků. Akce je zahájena krátkým pásmem předškoláků, aby ukázali, co všechno dovedou. Následuje pasování mečem paní ředitelkou Paraplíčka, dále šerpování třídní učitelkou Lvíčat a předávání dárků. Závěrem nás čeká volná zábava s písněmi a s pohoštěním. Na akci jsou srdečně zváni přátelé školky.

Rozsvěcení vánočního stromu je velká akce, které se účastní široká veřejnost. Rozsvěcujeme strom v parku společně s dětmi ze ZŠ Želiv, panem starostou, zástupci obce a zástupci zdejšího kláštera. Podél parku jsou rozestavěné stany s občerstvením a také stany s vánočními výrobky z naší MŠ, které jsou volně k prodeji (výtěžek z prodeje je určen pro potřeby MŠ - vánoční dárky, speciální vystoupení, ...). Po projevu významných osob naší obce přicházíme na řadu s vystoupením našich nejstarších dětí a po nás následuje vystoupení žáků ZŠ. Také nás zde navštěvuje Mikuláš s čertem a andělem a ti nejstatečnější si k němu mohou přijít pro dobrotu.

Vánoční besídka s tvořením probíhá v prostorách Paraplíčka. Vystoupení se odehrává na zahradě, každá třída má připravenou píseň, báseň, nebo jiné překvapení :). Po dozpívání společných koled (každý rok jiných) se rozsvěcuje vánoční strom na naší zahradě. Strom si společně ozdobíme z domova ručně vyrobenými ozdobami. Následně se všichni odebíráme do adventně naladěných prostor mateřské školy, kde je v každé třídě připravené vánoční tvoření. Naše jídelna je proměněna na rautovou místnost plnou cukroví a dobrůtek, které přinášejí rodiče (moc jim za to děkujeme a pokaždé se velmi těšíme na dobroty). Někdy se nám podaří přichystat i překvapení (např. vánoční fotokoutek). Každým rokem tak vzniká velmi příjemná atmosféra stvořená pro vzájemné poznávání a navazování nových přátelství.

Čertovská veselice je jediná akce, které se děti nemohou přímo účastnit. Tahle akce je pouze pro dospěláky! Ovšem děti z Paraplíčka nám vytvářejí výzdobu - obrázky andělů a čertů, pomáhají s pečením a zdobením perníčků a jsou našimi prvními diváky při předvádění půlnočního překvapení. Naše veselice je takový neoficiální ples Paraplíčka, na který zveme v první řadě rodiče dětí z MŠ, dále prarodiče, tety, strýčky a všechny další dospělé, kterým chutnají bonbony, nebojí se nosit růžky na hlavě, kupují si štěstíčka a perníčky a hlavně mají rádi legraci! Veškerý výtěžek z našich produktů se předává Ježíškovi, aby nám mohl přinést zcela nové hračky.

Naše motto

MÁM - právo na život
MOHU - se rozhodovat
JSEM - rovnocenná osobnost

Pokud Vás zajímá aktuální dění v Paraplíčku, neváhejte navštívit naše Facebookové stránky.
Veselý kluk