Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Uzavření MŠ minimálně do pátku 12.11.2021

Uzavření MŠ minimálně do pátku 12.11.2021Vážení rodiče,

 bohužel naše podezření na Covid 19 v naší MŠ se potvrdil. V současné době probíhá trasování.

Všechny děti, které byly ve školce ve středu 3.11. nebo ve čtvrtek 4.11. nebo v pátek 5.11. jsou v karanténě.

SMS zprávu bude zasílat krajská hygienická stanice. Pokud chcete celý systém urychlit, můžete se poradit s pediatrem Vašeho dítěte jak postupovat dál.

Mateřská škola bude uzavřena z rozhodnutí kKrajské hygienické stanice určitě do pátku 12.11.2021 (do výsledků testů všech zaměstnanců).

Děkujeme za spolupráci a pevně věříme, že se potkáme všichni ve zdraví v pondělí 15.11.2021.

Markéta Paťhová - ředitelka MŠ

 

Informace z Krajské hygienické stanice:

Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci výskytu onemocnění COVID-19 v Mateřské škole Želiv bylo na základě
epidemiologického šetření rozhodnuto o karanténním opatření pro Vaše dítě, které se stalo rizikovým
kontaktem osoby s pozitivním výsledkem testu na nový typ koronaviru (SARS-CoV-2) dne
3.11.2021 nebo 4.11.2021 nebo 5.11.2021. Lhůta karantény je počítána od tohoto data (poslední
kontakt).
Zákonní zástupci dětí budou vyzváni k vyplnění sebetrasovacího formuláře, v případě nevyplnění
on-line formuláře budou následně telefonicky kontaktováni pracovníky trasovacího centra, kteří
rizikové kontakty objednají na PCR vyšetření 5. - 7. den od posledního kontaktu s nemocným a
nařídí rizikovým kontaktům karanténu.
Osoba, které bylo nařízeno karanténní opatření, podstoupí v rozmezí 5. až 7. den od posledního
kontaktu s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.
Karanténa končí negativním výsledkem RT-PCR testu a absencí klinických příznaků onemocnění
covid-19, NEJDŘÍVE PO 7 DNECH OD POSLEDNÍHO KONTAKTU S POZITIVNĚ TESTOVANOU
OSOBOU.
V případě, že žák v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí
se karanténní opatření po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.
V případě, že se v době nařízených karanténních opatření u osoby objeví klinické příznaky
onemocnění COVID-19, provede se RT-PCR test.
Karanténa a provedení RT-PCR testu se nenařizuje u dítěte, které onemocnění covid-19 prodělalo a
zároveň neuplynulo více než 180 dnů od jeho prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem a je bez
příznaků a u dětí u kterých uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového
schématu nejméně 14 dní, v případě jednodávkového schématu uplynulo 14 dní po první dávce.
Je možné si na Vaše dítě vzít ošetřovné z důvodu nařízené karantény (řešit s praktickým lékařem pro děti
a dorost, v případě nejasností se můžete obrátit na místně příslušné pracoviště OSSZ).
Karanténa znamená omezení pohybu lidí, kteří byli potenciálně vystaveni COVID-19. Karanténa je
povinná. Osoba, které je nařízena karanténa, musí dodržovat následující pravidla:
• Zůstat doma – byt/dům/zahrada u domu.
• Nenavštěvovat zdravotnická zařízení, zrušit naplánované návštěvy lékaře!
• Sledovat výskyt příznaků COVID-19. Pokud se objeví tyto příznaky u Vašeho dítěte, obraťte se na
praktického lékaře pro děti a dorost.
• Mýt si důkladně ruce, používat desinfekci.
• Používat obličejové roušky v situacích, které si to žádají.
• Dezinfikovat váš domov, zejména často využívané povrchy a dotykové plochy.
• Často větrat.
• Omezit jakékoli návštěvy (nepřijímat návštěvy; nechodit na návštěvy).
• Ostatní osoby v domácnosti by měly udržovat distanc od osoby v karanténě, zejména pak osoby
z rizikových skupin obyvatelstva (babička, dědeček, osoby s vážnějším onemocněním).
• Pokud dítě sdílí pokoj se sourozencem, je na místě je oddělit.
• Postupujte podle pokynů praktického lékaře pro děti a dorost.
• Karanténa se vztahuje pouze na osobu, která se setkala s osobou s onem. COVID-19. Osoby žijící
ve společné domácnosti NEJSOU v karanténě. Pokud nevykazují příznaky onemocnění (platí
všeobecně), mohou chodit do práce, na nákup apod. Samozřejmě je na uvážení těchto osob, jaké
aktivity lze na tuto dobu omezit…
• V případě, že se u některého ze členů Vaší domácnosti objevily příznaky onemocnění COVID19, ať kontaktuje svého praktického lékaře!
Možné příznaky: kašel, obtíže s dýcháním, zvýšená teplota, horečka, bolest svalů, hlavy, kloubů, zad,
bolest v krku, únava, průjem, rýma, nevolnost, ztráta čichu, ztráta chuti a jiné.